« منطقه ورود ممنوعقیمت وجود »

2 نظر

نظر از: الزهرا (س) نصر [عضو] 

انتخابات یک وظیفه شرعی است و در این دوره واجب هم می باشد .

1390/12/03 @ 10:46
نظر از: محمدی [عضو] 

وظیفه ی طلاب هم به نظر من روشن ساختن افکار عمومی می باشد برای بالا بردن بصیرت.

1390/12/03 @ 09:57


فرم در حال بارگذاری ...


 
فراخوان چی شد طلبه شدم