« شناخت ماه خداتغذیه و تندرستی در ماه مبارک رمضان »

چند نکته در مورد فضیلت ماه مبارک رمضان

نوشته شده توسطمدرسه معصومیه س شهرضا 22ام تیر, 1391

امير المؤمنين علي (ع) روايت كرده كه رسول خدا (ص) روزي براي ما خطبه خواند و در ضمن آن فرمود:

1.اي مردم !ماه خدا با بركت و رحمت و مغفرت به سوي شما آمده است.

2.ماهي كه نزد خدا بهترين ماه ها است.

3.روزهايش بهترين روزهاست.

4.شبهايش بهترين شب ها است.

5.ساعتهايش بهترين ساعت ها است.

6.ماهي است كه به ميهماني خدا دعوت شده ايد و از اهل كرامت خدا قرار داده شده ايد.

7.نفس هاي شما ثواب تسبيح دارد.

8.خواب تان ثواب عبادت دارد.

9.اعمال شما در اين ماه مقبول است.

10.دعاي تان مستجاب مي شود.

11.پس با نيت هاي صادق و قلب هاي پاك خدا را بخوانيد كه شما را براي روزه داري و قرائت قرآن توفيق عطا كند.

12.شقي و بدبخت كسي است كه در اين ماه بزرگ از آمرزش خدا محروم بماند.

13.با گرسنگي و تشنگي خودتان .گرسنگي و تشنگي روز قيامت را به ياد آوريد و به فقرا و مساكين صدقه بدهيد.

14.بزرگترها را احترام كنيد و به خردسالان ترحم كنيد.

15.نسبت به خويشان صله رحم كنيد.

16.زبانتان را حفظ كنيد .

17.چشم تان را از آنچه حرام است بپوشانيد.

18.گوش تان را از شنيدن محرمات باز داريد.

19.با يتيمان مردم مهرباني كنيد تا با يتيمان شما مهرباني كنند.

20.از گناهانتان توبه كنيد.

21.در اوقات نماز دست هايتان را براي دعا برداريد زيرا اين ساعت ها بهترين ساعت ها است كه خدا به مردم نظر رحمت مي كند.

22.مناجات شان را اجابت مي كند و ندايشان را لبيك مي گويد.

23.به سؤال كننده عطا كرده و دعوت شان را اجابت مي نمايد.

24.اي مردم! نفوس شما در گرو اعمال تان مي باشد .پس به وسيله ي استغفار آن ها را آزاد سازيد.

25.پشت شما با گناه سنگين شده با طول سجود بارتان را سبك كنيد.

26.بدانيد كه خدا به عزت خودش سوگند ياد كرده كه نماز گزاران و سجده كنندگان را عذاب نكند و آن ها را در قيامت از آتش دوزخ نترساند.

27.اي مردم!هر كس در اين ماه روزه دار مؤمني را افطار دهد ثواب آزاد كردن بنده اي به او عطا خواهد شد و گناهان گذشته اش مورد عفو قرار خواهد گرفت.گفته شد يا رسول الله همه ما قدرت نداريم كه روزه دار را افطار دهيم .حضرت(ص) فرمود:« از آتش دوزخ بپرهيزيد!گر چه با يك خرما يا يك شربت آب باشد!»

28.اي مردم! هر كس در اين ماه اخلاقش را نيك گرداند در قيامت حسابش را آسان خواهد نمود.

29.هر كس در اين ماه شرش را از مردم باز دارد خدا در قيامت غضبش را از او باز خواهد داشت.

30.هر كس كه در اين ماه كار بنده اش را سبك گرداند خدا در قيامت حسابش را آسان خواهد نمود.

 

وسایل الشیعه جلد 7 صفحه 227